Přednáší: Jindřich Špinar
Místo konání: Muzeum stavebních řemesel Dlouhá 92, Český Krumlov
Termín: středa  6.4. 18. 00 hod.

Nad sbírkou historických map východní Evropy převážně z fondů Jihočeské vědecké
knihovny probereme s knihovníkem a historikem Jindřichem Špinarem trajektorii
e
xpanze Ruska od lesního knížectví po nejrozsáhlejší říši světa.

Aktuálně se zvláštním zřetelem k osudům Ukrajiny.

vstupné dobrovolné