Muzeum a ubytování Český Krumlov

Z naší historie

Muzeon vznikl postupnou adaptací prostor v zadní části jednoho z českokrumlovských historických měšťanských domů. Náš dům stejně jako ostatní objekty v Dlouhé ulici byl postaven ve středověku u hradebního opevnění probíhajícího podél vodního toku. Jeho podoba je určena především výraznou přestavbou v období klasicismu první poloviny 19. století.

Přes výraznou proměnu přístupu k památkovým objektům od roku 1990 došlo v Českém Krumlově k velkým úbytkům historických prvků během velké vlny renovace v prvním polistopadovém desetiletí. Přesvědčování vlastníků o potřebě jejich uchování se přes podporu vyjádření dotčených organizací příliš nedařilo.

Postupně jsme trochu ze zoufalství začali s kolegy z Českokrumlovské památkářské obce odstrojené uměleckořemeslné prvky shromažďovat na půdách. Menší část se podařilo darovat podobně smýšlejícím stavebníkům.

Restaurace U dwau Maryí

Narůstající počet deponovaných krumlovských detailů z ostatních měšťanských domů v Českém Krumlově mne v roce 1998 inspiroval k vytvoření malé expozice, umístěné v jedné z místností restaurace U dwau Maryí v uličce Parkán

Muzeum stavebních dějin a řemesel

Sbírka rozšířená později o další exponáty, repliky a systematické grafické zpracování vývoje českokrumlovských architektonických detailů vedla k založení Muzea stavebních dějin a řemesel, jako první instituce tohoto typu u nás, se sídlem v prostorách zadního traktu objektu Dlouhá 92. Součástí zprovoznění muzejní expozice bylo také zpracování katalogu muzea, kde byl vývoj architektonických detailů Českého Krumlova tematicky zpracován. V následujícím roce 2007 byl v rámci přeshraniční spolupráce s městem Freistadt zpracován projekt „Architektonický vývoj středověkého města“ s využitím architektonických hodnot obou měst.

Muzeum stavebních řemesel Český Krumlov

Kavárna a Fair tradový prodejní krámek

Poměrně náročný provoz Muzea v soukromé režii byl v roce 2012 rozšířen o malou kavárnu a Fair tradový prodejní krámek kávy, čajů, čokolády a řemeslných výrobků. V muzejním prostoru byly také příležitostně organizovány přednášky a koncerty.

Klášter klarisek v Českém Krumlově

V roce 2015 byla přestěhována podstatná část expozice do bývalého kláštera klarisek v Českém Krumlově, kde se jako dlouhodobá zápůjčka stala součástí Interaktivní expozice.

Muzeon CK ubytování pro milovníky historie

Prostory bývalého muzea i depozitářů byly následně upraveny do současné podoby jako obytné prostory, částečně využitelné i pro krátkodobé ubytování návštěvníků města. Při adaptaci interiérů jsme se zaměřili především na druhotné vkládání historických prvků jako mobiliáře, které tak získaly novou funkci. Alespoň v symbolické rovině se zde tak snažíme zabudováním odstrojených stavebních prvků z jiných domů autenticitu našeho města uchovat. Jako dekorace se zde nadále uplatňuje kolekce fragmentů trámových stropů, dveří, oken, omítek, dřevěných říms, kování a řemeslných nástrojů.

Prostory Muzeonu do nedávné doby sloužily jako hospodářské zázemí domu tj. přízemní dílna a úložné prostory na půdě. Zobytnění podkroví jednoduché pultové střechy, z větší části upravené ve 30. letech 20. století, bylo řešeno jako vložená „krabice“ obytného prostoru, která se pouze v omezené míře dotýká střešní krytiny. Vedle archivně doloženého vikýře a subtilních střešních „výlezových“ oken prosvětlení prostoru napomáhají také dva světlíkové tubusy, navazující na stará litinová výlezová okna z konce 19. století. Při pohledu ze zámeckého návrší by zde nejspíš zobytněné podkroví nikdo nehledal. V podkroví se také uplatňuje „volná“ replika dřevěné půdní komory z objektu Horní 151 v Č. Krumlově z barokního období. Propojení přízemí a podkroví zajistilo nově rustikální točité schodiště.

Kromě bydlení je část prostor využívána také ke krátkodobému ubytování hostů. Toto řešení jednak pomáhá k udržitelnosti provozu, a zároveň podporuje hlavní ideový koncept: prostor i po vložení mnoha desítek historických prvků tj. starých podlah, hrubých povrchů stěn, starých dveří, stropů atd., může sloužit vedle „excentrickým památkářům“, také běžným návštěvníkům našeho města. Velice by mne potěšilo, kdyby v našem městě skončilo období dalších velkých ztrát historických autentických prvků.
Nezanedbatelná je také ekologická úspora druhotného použití prvků z přírodních materiálů, kdy se lze při pořizování dveří, skříněk, šatních stěn, zástěn i informačních panelů vyhnout větším nákupům v supermarketech.