Stavební prvky jako artefakty

I nadále jsou zde tak jako v minulých letech instalovány stavební prvky jako artefakty (především v komunikačních prostorech – chodby, síně a schodiště). Další informace o stavební historii města jsou zachyceny na obrazovém cyklu vedut Českého Krumlova a na informačních panelech – vývoj fasád cca 60 jednotlivých památkových objektů.

Stavební prvky jako artefakty – cihelný materiál

Cihly ze středoveku

Cihly ze středověku

Cihly od stredověku do klasicismu

Cihly od středověku do klasicismu

Cihly s cihlářskými značkami

Cihly s cihlářskými značkami

Klenební gotická žebra, cihla,kamen

Klenební gotická žebra, cihla, kámen

Klenební žebro patrně z boční lodě kostela sv. Vita,CK, po roce 1400

Klenební žebro patrně z boční lodě kostela sv. Víta, ČK, po roce 1400

Klenbni žebra, patrně renesanční období

Klenební žebra, renesanční období

Tvarovky říms od gotiky po baroko

Tvarovky říms od gotiky po baroko

Konstrukční prvky říms

Konstrukční prvky říms

Konstrukční tvarovky 19. století

Konstrukční tvarovky z první poloviny 19. století

Tvarovky ohradních zdí

Tvarovky cihelných ohradních zdí z 19. století

Šestihranné dlaždice

Šestihranné dlaždice, baroko

Čtvercové dlaždice

Čtvercové dlaždice, od gotiky do 19. století

Vodovodní trubka, hrad Nové Hrady, gotika

Vodovodní trubka, hrad Nové Hrady, gotika

Ventilační trubka Olšovský Dvůr 19. stol.

Ventilační trubka, Olšovský Dvůr 1. polovina 19. stol.

Tvarovka konstrukce žlabů CK, klášter klarisek

Tvarovka konstrukce střešního žlabu, ČK, klášter klarisek

Terakotové zdobné prvky, CK, konec 18. století

Terakotové zdobné prvky, ČK, konec 18. století

Střešní krytina

Stavební prvky jako artefakty – dřevěný materiál

Dveře

Dveře jsou vedle oken nejpočetnějším historickým prvkem památkových objektů. Ohroženy jsou dnes především vnější, často výtvarně nejzajímavější dveře, které bez velkých ztrát musí udržet tepelné rozhraní vnějšího a vnitřního prostředí, která se na rozdíl od minulosti často vytápí. Další historické dveře v domě již naštěstí (na rozdíl od všech oken) tak výrazné tepelné rozhraní neřeší. Kamenem úrazu při stavebních řízeních obnovy domu bývá také nedostatečná výška klasicistních a starších konstrukcí. Po poválečném stavebním útlumu s ponecháním značného počtu zanedbaných ale autentických historických domů zanikl velký počet zdejších historických dveří během hektické fáze obnovy v 90. letech 20. století, např. při rekonstrukci sítí na Latránu se používaly často jako podlážky.

Odstrojené historické dveře lze kromě jejich původní funkce druhotně využít i jiným způsobem např: jako věšákové stěny, zástěny, vitríny, dělící stěny, aj.

Svlakové třívrstvé dveře pobité železnými pláty, Chvalšiny gotika

Svlakové třívrstvé dveře pobité železnými pláty, Chvalšiny, gotika

Dvouvrstvé dveře pobité železnými pláty, Světlík, skládka po požáru gotika

Dvouvrstvé dveře pobité železnými pláty, Světlík, skládka po požáru, gotika

Svlakové dveře s naznačením vyplní lištami, ČK, Široká ulice, patrně renesancelice, patrně renesance

Svlakové dveře s naznačením vyplní lištami, ČK, Široká ulice, patrně renesance

Zárubeň, Kájov fara, barokní období

Zárubeň, Kájov fara, barokní období

Fara Kájov, kopie dveří a zárubně, barokní období

Fara Kájov, kopie dveří a zárubně, barokní období

Výplňové dveře, Velešín, Kamarýtův dům, barokní období, demolice 2001

Výplňové dveře, Velešín, Kamarýtův dům, barokní období, demolice 2001

Klasicistní dvouvrstvé dveře s dekorativním motivem pulslunce CK, Ples

Klasicistní dvouvrstvé dveře s dekor. motivem půlslunce, ČK, Plešivec

Klasicistní dvouvrstvé dveře CK Plešivec

Klasicistní dvouvrstvé dveře, ČK, Plešivec

Okna

Okenní výplně jsou nejvíce ohroženým detailem památkového objektu. Každé okno vedle světelné propustnosti totiž musí splňovat požadavek dostatečné tepelné zábrany mezi vnitřním a vnějším prostředím. V posledních třiceti letech nám tak v historickém jádru města zmizely kromě jedno objektu, v Široké 48, všechny typolologicky starší okna s kovanými vnějšími závěsy. Daleko větší počet těchto oken se zachoval v zámeckém areálu, kde se ale v zimě většina místností nevytápí.

Už dávno minula doba, kdy se odstrojená historická okna uplatňovala alespoň na podomácku zhotovených pařeništích a tak v dnešní době vlastně končí kompletně na skládkách.

Nabízí se využití: např. okenní rámy s vložením korkové výplně mohou sloužit jako informační nástěnky. Rozebíratelná okenní křídla s vložením dvou tenkých vrstev plexiskla a potištěné fólie lze využít jako informační panely. Další možnosti: skříňky na malé předměty (např. koupelnové, prodejní skříňky), nástěnky, knihovna, dekorace aj.

Okno se zasklením do šestihranu v olověných lištách, CK Latrán, baroko

Okno se zasklením do šestihranu v olov. lištách, ČK Latrán, baroko

Dřevěná okenice sýpky, Budkov, patrně konec 18. století

Dřevěná okenice sýpky, Budkov, patrně konec 18. století

Segmetové ukončené střešní okénko, 2. pól. 19. stoletíko, 2. pól. 19. století

Segmetové ukončené střešní okénko, 2. pol. 19. století

Žaluziová okenní výplň, CK, Parkán 113, patrně konec 18. století

Žaluziová okenní výplň, CK, Parkán 113, patrně konec 18. století

Okýnko se zasklením do dřevěné a olověné listy, 1. pol.19.stol.

Okýnko se zasklením do dřevěné a olověné listy, 1. pol.19.stol.

Světlíkové okno s iluzívně mramorovaným rámem, Hodnov, kolem pól 19. stol

Světlíkové okno s iluzívně mramorovaným rámem, Hodňov, kolem pol. 19. stol.

Stropy

Český Krumlov je díky absenci většího požáru město se stovkami pohledových trámových stropů. Tak velké množství na malé ploše jinde v Čechách nenajdete. Trámový strop je také pozitivně vnímán jako důležitý historický prvek interiéru místnosti i pro většinu vlastníků, kteří jinak žádnými fanoušky památkové péče nejsou. Dnešní stav je především výsledkem stavebních úprav v posledních desetiletích, kdy došlo k odstranění spodních omítaných podhledů, které byly součástí protipožárních výnosů z konce 18. století. Díky výraznému inspirativnímu vlivu zdejších historických stropů se v Českém Krumlově také v posledních letech objevily desítky nových dřevěných podhledů.

Typologie fragmentů stropních konstrukcí od středověku do 18. století

Typologie fragmentů stropních konstrukcí od 14. stol. do 18. stol.

Původ artefaktu
Typologie fragmentů stropních konstrukcí

Typologie fragmentů stropních konstrukcí 14. stol. do 18. stol. det.

Původ artefaktu
Torzo stropu roubené konstrukce, CK Latrán 74,1475

Torzo stropu roubené konstrukce, ČK, Latrán 74, 1475

Původ artefaktu
Stropní trámy ze středověku

Stropní trámy ze středověku

Stropní trám ze středověku, CK,Latran 74

Stropní trám ze středověku, ČK, Latran 74

Stropní trámy z renesance

Stropní trámy z renesance

Stropní trámy z baroka

Stropní trámy z baroka

Stropní trámy, konec 18. stol.

Stropní trámy, konec 18. století

Fošny stropního záklopu, konec 18. stol

Fošny strop. záklopu, konec 18. stol.

Fošny stropního záklopu, středověk, renesance

Fošny stropního záklopu, středověk, renesance

Původ artefaktu
Fošny stropního záklopu, středověk,renesance

Torzo kazetového stropu, ČK, Parkán 107, raně barokní období

Původ artefaktu
Fošny stropního záklopu s dekorativní malířskou vyzdobou,renesance,baroko

Fošny stropního záklopu s malířskou výzdobou, renesance, baroko

Původ artefaktu
Torzo kazetového stropu, CK, Soukenická 42

Torzo kazetového stropu, ČK, Soukenická 42

Původ artefaktu
Torzo záklopového stropu, Olšovský dvůr, 1775

Torzo záklopového stropu, Olšovský dvůr, 1775, objekt není KP

Původ artefaktu
Ohořelé krátce z krovu stodola, Kvítkův dvůr, pól. 18. stol.

Ohořelé krátče z krovu, stodola, Kvítkův dvůr, pol. 18. stol.

Původ artefaktu
Torzo konstrukce bývalé komory , CK Latrán 74, 1475

Torzo konstrukce bývalé komory , ČK Latrán 74, 1475

Původ artefaktu
Jednoduchý kazetový strop, kopie

Jednoduchý kazetový strop, kopie, ČK, Latrán 48

Původ artefaktu
Vzorky hliněné mazaniny roubených konstrukcí a trámových stropů

Vzorky hliněné mazaniny roubených konstrukcí a trámových stropů

Původ artefaktu

Stavební prvky jako artefakty – jiné dřevěné konstrukce

Suchý záchod, dolní síň

Suchý záchod, dolní síň

Původ artefaktu
Schodiště do podkroví

Schodiště do podkroví

Původ artefaktu
Půdní komora

Půdní komora

Původ artefaktu
Torzo krovu, Latrán 17, 1600,

Torzo krovu, Latrán 17, 1600

Původ artefaktu
Vodovodní dřevěná trubka s částečně dochovanou kovanou sponou, Frýdava u

Vodovodní dřevěná trubka s dochovanou kovanou sponou, Frýdava

Původ artefaktu
Vodovodní dřevěná trubka, Zahrádky u Chabičovic, zemědělská usedlost,19.stol.

Vodovodní dřevěná trubka, Zahrádky, usedlost, 19. stol.

Původ artefaktu
Hraněné piloty opevnění jezu ČK

Hraněné piloty, opevnění jezu, ČK

Pilot z kulatiny s okovanou botičkou, CK, jez u Plášť mostu, patrně 19.st.

Pilot z kulatiny s okovanou botičkou, ČK, jez u Plášť. mostu, patrně 19. st.

Torzo dřevěného koryta v úžlabí střechy, CK, Siroka ul. patrně barokní období

Torzo dřevěného koryta v úžlabí střechy, ČK, Široká ul. patrně barokní období

Stavební prvky jako artefakty – železné prvky

Dveřní kliky od počátku 19. stol. do meziválečného období

Dveřní kliky od počátku 19. stol. do meziválečného období

Okenní kliky a dveřní štítky od počátku 19. stol. do mezivacneho období

Okenní kliky a dveřní štítky od počátku 19. stol. do meziválečného období

Dveřní závěsy od poloviny 17. století do počátku 20. století

Dveřní závěsy od poloviny 17. století do počátku 20. století

Dveřní a okenní závěsy od poloviny 17. století do počátku 20. století

Dveřní a okenní závěsy od poloviny 17. století do počátku 20. století

Zámkové štítky, dveřní a okenní trny, obrtlíky,od baroka do počátku 20. stol.

Zámkové štítky, dveřní a okenní trny, obrtlíky,od baroka do počátku 20. stol.

Dveřní zámky 18. a 19. stol

Dveřní zámky 18. a 19. stol.

Dveřní zámky,visací zámky 18. a 19. stol.

Dveřní zámky, visací zámky, 18. a 19. stol.

Komínová dvířka, 2. pól. 19. století

Komínová dvířka, 2. pol. 19. století

Provlékaná mříž, patrně barokní období

Provlékaná mříž, patrně barokní období

Klasicistní mříž s dekorem kruhů mezi pruty vzájemně propojených sponami

Klasicistní mříž s dekorem kruhů mezi pruty vzájemně propojených sponami, klasicistní období

Nýtovaná dveřní mřížka, 2 pól. 19. stol. ČK

Nýtovaná dveřní mřížka, 2 pol. 19. stol. ČK, Parkán 103

Nýtovaná mříž, jednotlivé pruty ukončeny koulemi, ČK

Nýtovaná mříž, ČK, synagoga, poč. 20. století

Zdobný prvek výplně secesního zábradlí, původ neurčen

Zdobný prvek výplně secesního zábradlí, původ neurčen

Stavební prvky jako artefakty – omítky a nátěry

Středověké omítky, mladší (hlazená) ČK starý palác Horního hradu mezi 2 a 3 nádvořím

Středověké omítky, ČK, Starý palác Horního hradu mezi 2. a 3. nádvořím

Omítka sgrafitového pole, ČK, Latrán 27, 1558

 Omítka sgrafitového pole, ČK, Latrán 27, 1558

Štukovy plastický dekor klenby poutního kostela, Svatý Kámen, barokní období

Štukovy plastický dekor klenby poutního kostela, Svatý Kámen, barokní období

Omítka sgrafitového pole ČK Hrádek, kolem 1590

Omítka sgrafitového pole, ČK, Hrádek, kolem 1590

Barokní římsy, barokní profil,ČK kláštery a jiné lokality

Barokní římsy, barokní profil,ČK kláštery a jiné lokality

Štuková výzdoba klenby a omítaného stropního podhledu, ČK, kláštery, raně barokní období

Štuková výzdoba klenby a omítaného stropního podhledu, ČK, kláštery, raně barokní období

Štukova výzdoba omítaného stropního podhledu, ČK kláštery, raně barokní období

Štuková výzdoba omítaného stropního podhledu, ČK, kláštery, raně barokní období

Bývalý cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě, oranžerie, počátek 19. století

Bývalý cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě, oranžerie, počátek 19. století

Omítka na přechodu hlazené a základní hrubé plochy, bývalá Pachnerova papírna, konec 18. století

Omítka fasády, ČK, bývalá Pachnerova papírna, konec 18. stol.

Historizující omítka, poslední třetina 19. stol. ČK, Dlouhá ulice

Historizující omítka, ČK, Dlouhá ulice, poslední třetina 19. stol.

Vzorky exteriérových omítek od středověku do 20. století

 Vzorky exteriérových omítek od středověku do 20. století

Vzorky interiérových omítek od středověku do 20. století

Vzorky interiérových omítek od středověku do 20. století

Typologie omítek v horní síni

Typologie omítek v horní síni

Typologie sgrafitové výzdoby v Č. Krumlově

Typologie sgrafitové výzdoby v Č. Krumlově

Vzory šablonových dekorů od poloviny 19. století do počátku 20. století

Vzory šablonových dekorů od poloviny 19. století do počátku 20. století

Matrice šablonových dekoru
Vzory dekorativních šablonových pásu
Vzory dekorativních šablonových pásu

V současné době již máme poměrně malou možnost zachytit pod velkým množstvím mladších úprav původní omítky historických objektů. V lepších případech máme před sebou více či méně zdařilou nápodobu původní řemeslné práce.

V nejstarším středověkém období převažovala poměrně hrubá, hranou lžíce stržená nebo stříkaná omítková vrstva, která však postupně v mladším gotickém období získává stále hladší podobu. S nejdokonaleji vyhlazenou omítkou kovovými hladítky se setkáváme na renesančních sgrafitových fasádách s rytým rastrem iluzivních vzorů. Hladká úprava převažuje ještě v raně barokním období, kdy bývá doplněna o hrubý povrch nárožní bosáže. Ve vrcholném a pozdním baroku se již setkáme s celými omítkovými plochami, hlazenými především dřevěným hladítkem. Ještě hrubší plocha stříkané omítky s drobným kamenivem převažuje v období klasicismu. Historizující fasády se vyznačují především bohatou plastickou výzdobou, sestavenou z prefabrikátů. V meziválečném období se již objevují omítky hlazené plstěným hladítkem a také fasády z brizolitových cementových omítek s drcenou slídou. Degradace omítkových plášťů užívaných i na historických objektech ve druhé polovině socialistického období vrcholí nástřikem plastických polymerních omítek např. Unifasu, Monofasu atd.

V dolní světnici Muzeonu je naznačena „vzorkovnice“ šablonách dekorů z měšťanského prostředí Českého Krumlova tj. vzorů malovaných pásů pod parapety oken které probíhaly po celém obvodu místnosti a dále vzory celých ploch na klenebním pásu klenutého stropu místnosti.

V polistopadovém období byla na základě sondážních nálezů obnovena šablonová výmalba v poměrně velkém rozsahu např. na Českokrumlovském zámku v severních pokojích horního hradu v bývalé mincovně a Hrádku. Značný počet šablonové výmalby se dnes uplatňuje také v nedávno opraveném klášteře klarisek a minoritů, především v bývalém hospodářském dvoře, jižním křídle a ambitu klarisek. Šablonová výmalba se uplatňuje také ve větším počtu zdejších měšťanských domů, v historickém centru, ale i na předměstí Plešivec.

Např. Hotel Straninger Široká 49, U písaře Jana   Horní 151, Thalerův dům Masná 129, Zámecká lékárna Latrán 46, Hotel Latrán Latrán 74, 75, Pohádkový dům Radniční 29, Plešivec 151, 271, Synagoga-Plešivec 282, zahradní domek Egona Schieleho Plešivec 343 Bar Bohemia Linecká 46, Muzeum Fotoateliér Seidel – Linecká 260, 272.

Na šablonovou obnovu interiérů restaurátorů Karla Hrubeše a Lei Konvalinkové, Petra Lengála navázal v posledních letech především Josef Paluda.

Je zřejmé, že srovnatelně rozsáhlý soubor šablonové výmalby na tak malé ploše jinde v Čechách nenajdeme a určitě by stál i za samostatnou exkurzi

V prosazení pozitivního přístupu v Českém Krumlově k této donedávna opomíjené výtvarné technice sehráli důležitou roli první polistopadoví památkoví úředníci.

Příkladem starší šablonové výzdoby je barokní motiv z ambitu kláštera minoritů, dále šablona na torzu renesančního stropního trámu z Trčkova paláce na Malé Straně v Praze. I v Českém Krumlově byl zjištěn šablonový dekor na stropních trámech např. u objektů Radniční 100 a Kostelní 170.
Více:
V průběhu průzkumových sondážních prací z let 1992 – 2006 byl v Českém Krumlově zdokumentován poměrně rozsáhlý soubor českokrumlovských šablonových motivů v měšťanských interiérech, který lze pracovně rozdělit do tří skupin:

  1. Jednoduché členění pomocí přímek, doplněných drobným dekorem. Tento způsob výzdoby plynule navazoval na malované sokly ze starších období.
  2. Výzdoba, užívaná asi od počátku 19. století, zaměřená především na dekorativní pásy v dolní části stěn po obvodu místnosti. Uplatňují se zde často klasicistní vzory, složené z geometrických a vegetativních motivů, nebo také např. černé dekorativní pásy, složené z palmetek a stylizovaných květů na vícebarevném podkladu. Byl zjištěn také jednobarevný vlys s motivy vinné révy, listových úponků, pletenců nebo mořských vln. Od druhé poloviny 19. století se začaly uplatňovat především lineární květinové vlysy v sytých barevných odstínech (v předválečném období byly značně zjednodušeny).
  3. Od druhé poloviny 19. století se (zřejmě po vzoru zámeckých interiérů) začal také na celých stěnách uplatňovat tzv. nekonečný motiv, oddělený vlysem od stropu a drobným soklem od podlahy. Strop byl členěn obvodovým malovaným rámem se středovým terčem a dekorativními výsečemi v rozích. Jako základní vzory se nejčastěji uplatňovaly geometrické a rostlinné motivy. V několika objektech byla zjištěna také výmalba z poloviny 19. století s abstraktními motivy, připomínajícími boltcový ornament. Přibližně z období  80. let 19. století pochází poměrně velkoryse koncipovaný neorenesanční dekor, zjištěný v několika domech. V krátkém období secese, tj. na počátku 20. století začaly být nově používány charakteristické stylizované květy v kombinaci s „kouřovými“ křivkami. Z předválečného období pocházejí nálezy dekorů s izolovanými květinovými motivy.

Vývoj fasád v Českém Krumlově   

Obrazový soubor vývoje fasád vytvořený s pomocí bývalých studentů SUPŠ sv. Anežky v Českém Krumlově vycházel především z výsledků stavebně historických průzkumů fasád a dokumentace samotných oprav památkových objektů  firmou ARTECO B. M. zpracovávaných od roku 1992 do roku 2010. U pohledově exponovaných objektů bylo možné přihlédnout při rekonstrukci jednotlivých stavebních fází fasád také k vedutám a nejstarším fotografiím zachycujícím historického jádro.

Příklad vývoje fasád
Ikonografie Českého Krumlova

Ikonografie Českého Krumlova

Rezervovat ubytování
Rezervovat ubytování