Jiří Bloch přednáška s dataprojekcí.
Termín: 13.4.2022
Místo konání: Muzeum stavebních řemesel, Dlouhá 92, Český Krumlov, www. muzeonck.cz

Podobná jižní průčelí obou hradních areálů mohou vzbuzovat otázky o jejich vzájemných vazbách. Mohly k tomu přispět příbuzenské vztahy původních majitelů hradů – Bavorů s Rožmberky a také důležité role Rožmberků ve vedení Johanitské komendy ve Strakonicích

V posledních letech bylo překvapivě zjištěno, že se ve strakonickém hradním areálu uchoval nejstarší soubor středověkých stropů a krovů v Čechách, některé již ze 13. století.

Vstupné dobrovolné