Obchodní podmínky Muzeon CK

Všeobecné ubytovací podmínky v Muzeonu ck, Dlouhá 92, Český Krumlov

 1. Úvodní ustanoveníVšeobecné ubytovací podmínky jsou platné pro všechny účastníky pobytu a služeb cestovního ruchu společnosti Muzeon ck, Jiří Bloch, Dlouhá 92, Český Krumlov, 381 01 a tvoří nedílnou součást při objednání ubytování v Muzeonu ck.
 2. Účastníci smluvního vztahua)provozovatel ubytování v soukromí -Muzeon ck, Jiří Bloch, Dlouhá 92, Český Krumlov, IČ 135 06 382b)zákazník – jako fyzická či právnická osoba (dále jen zákazník)
 3. Předmět smluvního vztahuPředmět smluvního vztahu tvoří prodej pobytu a služeb cestovního ruchu prodejcem zákazníkovi. Smluvní vztah mezi prodejcem a zákazníkem vzniká uzavřením smlouvy, tj. doručení písemné objednávky zákazníkovi a jejím potvrzením prodejcem. Za písemnou objednávku nebo písemné potvrzení se považuje taková objednávka nebo potvrzení, které splňují všechny náležitosti ( jméno a adresa objednavatele, datum vystavení a jsou odeslané poštou, emailem nebo prostřednictvím webového rezervačního formuláře.
 4. Platební podmínkyZákazník je povinen uhradit cenu pobytu při začátku svého pobytu.
 5. Ceny objednaných služeb
  Ceny pobytů jsou uvedeny na prezentačních internetových stránkách Muzeonu ck.
 6. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka
  Zrušení pobytu zákazníka vyžaduje písemnou smlouvu, storno poplatky za každého účastníka při stornu. 7 – 1 den před poskytnutím služby 25 % z celkové ceny služeb. 1-0 dní 100% z celkové ceny služeb.
 7. Odstoupení od smlouvy ze strany prodejce
  Prodejce je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. změna dodavatelů služeb, nepředvídatelné okolnosti, které mohou ohrozit bezpečí klientů) změnit dohodnuté podmínky pobytu. Změny musí ohlásit nejpozději před poskytnutím první služby. Nesouhlasí li zákazník s těmito změnami, je oprávněn bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Zároveň obdrží celou zaplacenou částku za pobyt. Zákazníkovi nevzniká zároveň právo na žádné další náhrady.
 8. Závěrečná ustanovení
  Podmínky platí pro účastníky pobytů v Muzeonu ck, Dlouhá 92, Český Krumlov, 381 01 od 15. 5. 2020